จะทำบิลค่าเช่า แบบใส่ VAT ทำอย่างไร

1. คลิกเลือก “ตั้งค่าหอพัก” และกดคลิก “บิล” (แถบสีฟ้า) 2. เลื่อน ลงมา ตรงคำว่า “ประเภทธุรกิจ” 3. เลือก “บริษัท/หจก จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว” 4. กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย  และกด “บันทึก” 5. กดคลิก เลือกหมวด “บิลค่าเช่า”  7. คลิกเลือก “ตั้งค่าบิล Vat” 8. เลือกรายการที่คิด Vat 9.กด “บันทึก”

Read More