จะทำบิลค่าเช่า แบบใส่ VAT ทำอย่างไร

1. คลิกเลือก “ตั้งค่าหอพัก” และกดคลิก “บิล” (แถบสีฟ้า)     2. เลื่อน ลงมา ตรงคำว่า “ประเภทธุรกิจ” 3. เลือก “บริษัท/หจก จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว” 4. กด “บันทึก” 5. คลิก เลือก “บิล” (แถบสีน้ำเงินกรมท่า) 7. คลิกเลือก “ตั้งค่าบิล Vat” 8. เลือกรายการที่คิด Vat 9.กด “บันทึก”

Read More