ทำสัญญาเช่า/ใบเสร็จเงินประกัน/ใบเสร็จแรกเข้า

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องที่ต้องทำสัญญา กดสัญญาเช่า  > กรอกข้อมูลในสัญญาให้เรียบร้อย    และกดทำสัญญา กดพิมพ์สัญญาเช่าและพิมพ์ใบเสร็จค่าประกัน กรอกใบเสร็จแรกเข้า    และกดชำระเงิน

Read More