ทำสัญญาเช่าออนไลน์/ใบเสร็จเงินประกัน/ใบเสร็จแรกเข้า

วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ เข้าหมวดผังห้อง  >  กดคลิกห้องที่ต้องทำสัญญา กดสัญญาเช่า > กรอกข้อมูลในสัญญาให้เรียบร้อย  >  และกดทำสัญญา หากในกรณีที่ต้องการเลือก Template แบบฟอร์มสัญญาอื่นๆเพิ่มเติมก่อนพิมพ์สัญญาเช่า มีขั้นตอนดังนี้ กดปุ่ม “แก้ไขข้อความสัญญาห้อง…..”   >  เลือก Template   ที่ต้องการ  >  จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและพิมพ์”      ( สำหรับการตั้งค่าสัญญาเช่ากรณีมากกว่า 1 Template ขึ้นไป จะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจ Professional เท่านั้น )           หากต้องการให้ผู้เช่าทำสัญญาออนไลน์ ผู้เช่าจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและเชื่อมหอพักให้เรียบร้อย  จึงจะสามารถกดส่งสัญญาเช่าออนไลน์ได้         4. กดปุ่ม ” + เพิ่มสัญญาออนไลน์ “         […]

Read More