บิลขึ้นไม่ครบทุกห้อง ต้องทำอย่างไร

  ** กรณีบิลขึ้นไม่ครบทุกห้องให้ทำการตรวจสอบ ดังนี้ ** 1.1   ที่ผังห้องเป็นห้องว่างหรือไม่ 1.2  ที่ผังห้องมีการเพิ่มข้อมูลผู้เช่าแล้วหรือยัง /ผังห้องเป็นสถานะห้องสีเขียวหรือไม่ 1.3  กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟแล้วหรือยัง หากทำการเพิ่มข้อมูลผู้เช่าแล้ว และกรอกมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีบิลขึ้นที่หมวดบิล ให้กดเข้าที่หมวดบิล   จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีแถบสีครีมขึ้นให้กด “คลิกที่นี่” จากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้กดคลิกเลือกห้องที่ต้องการ และกด “สร้างบิลค่าเช่า”  

Read More