ตั้งค่าหัวบิล

วิธีการตั้งค่าบิล สามารถตั้งค่าบิลให้มี VAT และ ไม่มี VAT ได้ สามารถโหลดรูปภาพโลโก้ของหอพักในหัวบิลได้ เลือกตั้งค่าหอพัก เลือกบิล กรอกรายละเอียดข้อมูล กดบันทึก

Read More