การออก/ปริ้นท์ใบแจ้งหนี้

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 เข้าสู่หน้าผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบแจ้งหนี้ เลือกหมวด ชำระเงิน กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบแจ้งหนี้ วิธีที่ 2 เข้าหมวดบิล เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบแจ้งหนี้ กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบแจ้งหนี้

Read More