พิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน(รูปแบบพิเศษ)

การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี (รูปแบบพิเศษ) 1. เข้าที่หมวดบิล      และเลือกรอบเดือนที่ต้องการเอกสาร 2. กดพิมพ์หลายห้อง 3. กดคลิกพิมพ์ใบแจ้งหนี้  หรือ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี (รูปแบบพิเศษ) 4.  กดคลิกเลือกรูปแบบที่ต้อง > คลิกเลือกห้อง       และกดพิมพ์

Read More