มิเตอร์เต็มทำอย่างไร

เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ กดเลือกแถบมิเตอร์น้ำ หรือ มิเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องการ เลือกห้องที่มิเตอร์เต็ม   และกดที่สัญลักษณ์ขีดสามขีด กดเลือกมิเตอร์เต็ม  > กดเลือกค่าสูงสุดของมิเตอร์     และกดยืนยัน กรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้ของเดือนล่าสุด   และกดบันทึก

Read More