ฟังก์ชันการใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลออนไลน์

การกดอ่านค่าเลขมิเตอร์ไฟฟ้า 1. เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ 2. เลือกเป็นการจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า 3. กดอ่านค่า Digital Meter หาต้องการอ่านค่ามิเตอร์ของทุกห้อง 4. เป็นการกดอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าทีละห้อง _________________________________________________________________________________________________________  ตั้งค่ากำหนดระยะเวลากำหนดปิดไฟกรณีให้อัตโนมัติ  เข้าที่หมวดผังห้อง เลือกห้องที่ตั้งการกำหนด คลิ๊กที่ Digital Meter จากนั้นปรับเลื่อนเพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ไฟปิดอัตโนมัติ __________________________________________________________________________________________________________ ตั้งค่ากำหนดอ่านค่ามิเตอร์อัตโนมัติ 1วันของทุกเดือน และ ตั้งค่าการเปิด-ปิดไฟ เข้าไปที่ตั้งค่าหอพัก  Digital Meter  กดเปิด จากนั้นสามารถกำหนด วันที่ และ เวลา ที่ต้องการให้ระบบอ่านค่าเลขมิเตอร์อัตโนมัติ  ตั้งค่าการกำหนด เมื่อต้องการให้ไฟเปิด-ปิด ผ่านการกดเช็คอินและเช็คเอ้าท์ หรือ กดเข้าพักและย้ายออก

Read More