รายงานสรุปย้ายเข้า

วิธีการดูรายงานสรุปย้ายเข้า ในส่วนของหน้าย้ายออกจะเป็นการสรุปให้ว่าเดือนนี้ มีการย้ายเข้ากี่ห้อง  และแต่ล่ะห้องมีรายละเอียดการจ่ายค่าแรกเข้าต่างๆเข้าไร เข้าหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิก  “ย้ายเข้า”

Read More