รายงานสรุปการจองรายวัน

เข้าหมวดรายงานสรุป        เลือกเดือนที่ต้องการ กดคลิก “จองรายวัน” สามารถดูภาพรวมการจองรายวัน   และกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์Excel ได้

Read More