รายงานสรุปหนี้สูญ

เข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิกหนี้สูญ รายงานสรุปหนี้สูญจะมีก็ต่อเมื่อในเดือนนั้นมีการย้ายออกแบบผู้เช่าหนี    แล้วมีบิลหนี้สูญ

Read More