รายงานสรุปย้ายเข้า

วิธีการดูรายงานสรุปย้ายเข้า ในส่วนของหน้าย้ายออกจะเป็นการสรุปให้ว่าเดือนนี้ มีการย้ายเข้ากี่ห้อง  และแต่ล่ะห้องมีรายละเอียดการจ่ายค่าแรกเข้าต่างๆเข้าไร เข้าหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิก  “ย้ายเข้า”

Read More

รายงานสรุปจองรายเดือน

วิธีการดูรายงานสรุปจองรายเดือน หน้ารายงานสรุปจองรายเดือน จะเป็นการสรุปภาพรวมของการจองห้องรายเดือน ในเดือนนั้นๆ  และมียอดรับที่ลูกค้าจองห้องด้วย กดเข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกจองรายเดือน

Read More

รายงานสรุปรวมทั้งหมด

วิธีการดูรายงานสรุปทั้งหมด ในหน้าของรายงานสรุปทั้งหมด จะมีทั้ง บิลค่าห้อง บิลเงินประกัน บิลย้ายออก และบิลอื่นๆ เข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกทั้งหมด สามารถกดพิมพ์หรือดาวน์โหลดเป็น excel

Read More