เพิ่มรายจ่าย

วิธีการเพิ่มรายจ่าย เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย เพิ่มรายจ่าย กรอกรรายละเอียดข้อมูล แล้วกดบันทึก  

Read More

รายงานสรุปรายจ่าย

เข้าหมวดรายงานสรุป   เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกรายจ่าย ฟิลเตอร์ หมวดหมู่ที่ต้องการจะดู ถ้าต้องการดาวน์โหลด excel

Read More

รายรับ – รายจ่าย

หมวดรายรับ – รายจ่าย เป็นบัญชีเบื้องต้น ที่รวบรวมรายรับและรายจ่ายของธุรกิจเอาไว้  โดยเมื่อเจ้าของหอพักกด “จ่ายค่าห้อง” รวมไปถึงการออกใบเสร็จต่างๆ จะถูกดึงนำมาเป็น รายรับ  ที่หน้า หมวดรายรับ – รายจ่าย ทั้งนี้ สามารถเพิ่มรายรับรายจ่ายเองได้  และยังสามารถเลือกดูเฉพาะใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารายเดือน เฉพาะค่าประกัน หรือ อื่นๆ ได้อีกด้วย  ระบบจะรวมยอดเงินให้ด้านบนทันที

Read More