เพิ่มรายจ่าย

วิธีการเพิ่มรายจ่าย เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย เพิ่มรายจ่าย กรอกรรายละเอียดข้อมูล แล้วกดบันทึก  

Read More