วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน

วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน คือ  เป็นการสรุปภาพรวมโดยรวมของรายรับ วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน  จะแสดงอะไรบ้าง? บิลค่าเช่าที่ชำระผ่านทางเงินสดจำนวนกี่บาท บิลค่าเช่าที่ชำระเข้าธนาคารจำนวนกี่บาท บิลที่ค้างจ่าย บิลที่ชำระผ่านทางบัตรเครดิต โดยด้านล่างจะแสดงกราฟ รายรับในแต่ล่ะเดือนอีกด้วย เลือกหมวดวิเคราะห์ เลือกวิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน เลือกเดือนที่ต้องการดู  

Read More

ดูรายรับเฉพาะรายการ

ในหน้าของรายรับ -รายจ่าย  ท่านสามารถ เลือกดูเฉพาะรายการได้ วิธีการเลือกดูเฉพาะบิลหมวดใดหมวดหนึ่ง เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย เลือกวันที่  ที่ต้องการจะดูในช่วงเวลานั้นๆ เลือกรายละเอียดของบิลที่ต้องการดูรายรับ – รายจ่าย หรือเลือก หมวดหมู่ที่ต้องการฟิลเตอร์ คำที่ใส่รายละเอียดใน -ต้องการหาบิลห้องพักรายวัน ให้พิมพ์ ห้องพักรายวัน -ต้องการหาบิลห้องพักรายเดือน ให้พิมพ์ ห้องพักรายเดือน -ต้องการหาบิลประกัน ให้พิมพ์ ประกัน เป็นต้น วิธีการฟิลเตอร์ด้วย ตัวอักษร วิธีการเลือกฟิลเตอร์หมวดหมู่

Read More

รายรับ – รายจ่าย

หมวดรายรับ – รายจ่าย เป็นบัญชีเบื้องต้น ที่รวบรวมรายรับและรายจ่ายของธุรกิจเอาไว้  โดยเมื่อเจ้าของหอพักกด “จ่ายค่าห้อง” รวมไปถึงการออกใบเสร็จต่างๆ จะถูกดึงนำมาเป็น รายรับ  ที่หน้า หมวดรายรับ – รายจ่าย ทั้งนี้ สามารถเพิ่มรายรับรายจ่ายเองได้  และยังสามารถเลือกดูเฉพาะใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารายเดือน เฉพาะค่าประกัน หรือ อื่นๆ ได้อีกด้วย  ระบบจะรวมยอดเงินให้ด้านบนทันที

Read More