การลบหอพัก

1.เข้าจัดการหอพัก 2.เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก 3.กดคลิกปุ่ม “ข้อมูลหอพัก” 4.เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด   คลิกปุ่ม ลบหอพัก

Read More