วิธีตรวจสอบทรัพย์สินในแต่ละห้อง (ฝั่งหอพักตรวจสอบ)

เข้าที่หมวดผังห้อง      และกดเข้าไปในห้องที่ต้องการ 2.  กดรายการทรัพย์สิน    และตั้งค่าข้อมูลตรงรายการทรัพย์สินที่ต้องการตรวจสอบ 3. จากนั้นทำการตรวจสอบทรัพย์  หรือลงรูปภาพเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้เรียบร้อย   และกดปุ่มบันทึก 4. เมื่อมีการตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว   ที่ชื่อรายการทรัพย์สินจะแสดงสถานะข้อมูลให้ทันที

Read More

วิธีตรวจสอบทรัพย์สินในแต่ละห้อง (ฝั่งผู้เช่าตรวจสอบ)

หลังจากที่มีการเพิ่มข้อมูลผู้เช่า  ทางหอพักสามารถเปิดสิทธิ์ให้ทางผู้เช่าหรือลูกบ้านทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินในห้องพักได้   ดังนี้ เข้าที่หมวดผังห้อง      และกดเข้าไปในห้องที่ต้องการ 2. กดรายการทรัพย์สิน    และกดอนุญาตให้ผู้เช่ามีสิทธิ์แก้ไขรายการทรัพย์สินได้ 3.  ทางผู้เช่าสามารถเปิดเข้าไปในแอปของผู้เช่า   และกดที่ปุ่มหอพักของฉัน  >   จากนั้นกดเข้าไปในตึกหอพัก 4. กดปุ่มตรวจสอบทรัพย์สิน 5. กดเข้าไปในรายการที่ต้องการตรวจสอบ    และทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย  >  จากนั้นกดบันทึก   6. เมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว    สามารถกดปุ่ม “ส่งข้อมูลการตรวจสอบไปยังหอพัก” 7.  ทางหอพักจะได้รับการแจ้งเตือนในระบบเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่ผุ้เช่าส่งมา   และสามารถดูสถานะชื่อคนตรวจสอบในรายการทรัพย์สินนั้นได้เลย

Read More