วิเคราะห์ค่าน้ำค่าไฟ

วิธีการวิเคราะห์ค่าน้ำค่าไฟ เลือกหมวดวิเคราะห์ เลือกวิเคราะห์ค่าน้ำ / วิเคราะห์ค่าไฟ ใส่จำนวนการใช้น้ำประปา/การใช้ไฟ (หน่วย)  ที่มาจากบิลค่าน้ำประปา หรือบิลค่าไฟจากภาครัฐ ใส่รายจ่ายของการประปา หมายถึง ยอดเงินที่เราชำระให้กับภาครัฐ กดบันทึก *เมื่อเราได้มีการบันทึก ในข้อที่ 4 ไป ระบบจะดึงไปเป็นรายจ่ายของหอพักทันที

Read More