วิเคราะห์มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟลูกบ้าน

วิเคราะห์มิเตอร์น้ำ – ไฟ ของลูกบ้าน หรือผู้เช่า เลือกหมวดวิเคราะห์ เลือกวิเคราะห์มิเตอร์ผู้เช่า เลือกวิเคราะห์มิเตอร์น้ำ หรือ วิเคราะห์มิเตอร์ไฟ การแสดงผลจะขึ้นเป็นกราฟ ตามหน่วยมิเตอร์น้ำและไฟที่ลูกบ้านได้ใช้ไปในแต่ล่ะเดือน โดยสามารถเลื่อนชั้นได้ จากลูกศรปุ่มสีเหลืองอ่อน

Read More