รายงานสรุปบิลค่าเช่า

วิธีการเลือกดูสรุปบิลค่าเช่า  จะประกอบไปด้วย วันที่รับชำระ และช่องทางในการชำระเงินด้วย โดยจะมีสรุปรวมยอดอยู่ด้านล่าง เลือกหมวดรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการดูสรุปบิล เลือกบิลค่าเช่า สำหรับท่านที่ต้องการ ดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel หรอื พิมพ์ออกมาก  ก็สามารถ กดไปที่หมายเลข 4 ได้เลย    

Read More