รายงานสรุปบิลค่าเช่า

  เข้าหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิก  “บิลค่าเช่า”     สามารถกดดาวน์โหลดExcel หรือพิมพ์ ได้ 

Read More

รายงานสรุปรายจ่าย

เข้าหมวดรายงานสรุป   เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกรายจ่าย ฟิลเตอร์ หมวดหมู่ที่ต้องการจะดู ถ้าต้องการดาวน์โหลด excel

Read More