ตั้งค่าสัญญาเช่า

วิธีการตั้งค่าสัญญาเช่า เป็นการตั้งค่าสัญญาเบื้องต้นเพื่อใช้กับห้องต่างๆ  สำหรับหอพักที่ต้องการจะใช้สัญญาเช่าของตัวเองสามารถลบข้อความเดิมออก  และพิมพ์ข้อความลงไปเองได้   โดยห้ามก๊อปปี้มาวางได้  เนื่องจากหากทำการก๊อปปี้ข้อความมาวางจะทำให้ตัวหนังสือผิดเพี้ยนได้ เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกสัญญาเช่า                                                                                                […]

Read More