ตั้งค่าสัญญาเช่า และวิธีใส่ลายเซ็นในสัญญา

วิธีการตั้งค่าสัญญาเช่า เป็นการตั้งค่าสัญญาเช่าใน Template ของระบบ  เพื่อนำไปใช้กับผู้เช่าในห้องพักต่างๆ  สำหรับหอพักที่ต้องการจะใช้สัญญาเช่าของตัวเองสามารถลบข้อความเดิมออก  และพิมพ์ข้อความหรือก็อปปี้สัญญาเช่าลงใน Template ของระบบเองได้  อีกทั้งยังสามารถใช้กับรูปแบบสัญญาที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ( สำหรับการตั้งค่าสัญญาเช่ากรณีมากกว่า 1 Template ขึ้นไป และการตั้งค่าลายเซ็นกรณีทำสัญญาออนไลน์ จะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจ Professional เท่านั้น ) เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกสัญญาเช่า  กด ” เพิ่ม Template ”                                                          […]

Read More