ตั้งค่าสัญญาเช่า

วิธีการตั้งค่าสัญญาเช่า เป็นการตั้งค่าสัญญาเบื้องต้นเพื่อใใช้กับห้องต่างๆ  สำหรับหอพักที่ต้องการจะใช้สัญญาเช่าของตัวเองจะต้อง พิมพ์ข้อความลงไปเอง  ไม่สามารถก๊อปปี้ วางง ได้ เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกสัญญาเช่า ในปีกากรอบสีแดง  ถ้าหากพิมพ์ข้อความของสัญญาเช่าเสร็จแล้วต้องการจะให้ข้อมูลของผู้เช่าในแต่ล่ะห้อง  ดึงเข้าไปโดยอัตโนมัติ  ให้กดคำสั่งในปีกกา  เหมือนตัวอย่างด้านล่าง เมื่อเสร็จแล้วกดบันทึก

Read More