ตั้งค่า ห้องว่าง / มีผู้เช่า

วิธีการตั้งค่าห้องให้เป็นห้องว่าง / มีผู้เช่า เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกห้องว่าง เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข เลือกว่าจะให้เป็น ห้องว่าง  หรือ  ให้มีผู้เช่า  *ห้องไหนที่มีผู้เช่าจะเป็นพื้นหลังสีเขียว  ห้องไหนเป็นห้องว่างจะเป็นพื้นสีเทา

Read More