เปลี่ยนมิเตอร์ทำอย่างไร

เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ กดคลิกแถบมิเตอร์น้ำ หรือ มิเตอร์ไฟฟ้า ที่ต้องการเปลี่ยนมิเตอร์ เลือกห้องที่ต้องการเปลี่ยนมิเตอร์    และกดที่สัญญาลักษณ์ขีดสามขีด กดเปลี่ยนมิเตอร์ > กรอกข้อมูลเลขมิเตอร์ตัวเก่าและเลขเริ่มต้นมิเตอร์ตัวใหม่ให้เรียบร้อย    และกดบันทึก กรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้ของเดือนล่าสุด     และกดบันทึก

Read More