เพิ่มการจองรายเดือน/รายวัน

 เข้าหมวดผังห้อง   เลือกห้องว่าง  กดเพิ่มการจอง   เลือกรายเดือน หรือ รายวัน  กรอกข้อมูลรายละเอียดและใส่ราคา   จากนั้นกดบันทึก

Read More