การเพิ่มค่าบริการและส่วนลด (เฉพาะเดือน)

ในกรณีที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด โดยที่ยังไม่ได้ส่งบิลถึงผู้เช่าสามารถเพิ่มค่าบริการและส่วนลดได้ดังต่อไปนี้ 1.คลิกหมวดจัดการหอ 2.คลิกหมวดบิล 3.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการและส่วนลด 4.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา จะมีปุ่ม เพิ่มส่วนลด และ เพิ่มรายการ 5.กรอกจำนวนเงินค่าเช่าห้องที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก ในกรณีที่ส่งบิลไปถึงผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการเพิ่มค่าบริการและส่วนลด สามารถเพิ่มได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1.คลิกหมวด จัดการหอ 2.คลิกหมวด บิล 3.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด 4.คลิกเลือกแก้ไขบิล 5.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าของสาเหตุของการแก้ไขบิล 6.คลิกปุ่ม เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการ 7.จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด และจำนวนเงิน เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม บันทึก 8.ตรวจสอบส่วนลด หรือค่าบริการที่คุณได้ทำการเพิ่มเมื่อสักครู่ หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า

Read More