เพิ่มห้อง/เพิ่มชั้น/แก้ไขชื่อห้อง

วิธีการแก้ไขชื่อห้อง  เพิ่มห้อง  เพิ่มชั้น เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกผังห้อง กดเพิ่มห้อง กดแก้ไขชื่อห้อง กดเพิ่มชั้น  เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยให้กดบันทึกทุกครั้ง

Read More