เพิ่มผู้เช่าทำอย่างไร

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องว่าง คลิกผู้เช่า > กดคลิก +เพิ่มข้อมูลผู้เช่า  กรอกข้อมูลผู้เช่าให้เรียบร้อย       และกดเพิ่มข้อมูลผู้เช่า

Read More