วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ ในหมวด รายรับ – รายจ่าย

วิธีการเพิ่ม รายรับ – รายจ่าย 1.เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย 2.เลือกจัดการหมวดหมู่ เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ของรายรับ – รายจ่าย ที่ท่านต้องการจะเพิ่ม เช่น เงินเดือน,ค่าส่วนกลาง เป็นต้น 3. กรอกชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการจะเพิ่ม 4.กด ” +เพิ่ม ” 5.สามารถทำการเพิ่มรายรับ – รายจ่ายได้เลยค่ะ

Read More