แก้ไขการเรียงผังห้อง

1.กดเข้าหมวดตั้งค่าหอพัก และกดผังห้อง 2.กดปุ่ม “เปิด” เพื่อทำการแก้ไขผังห้อง 2.กดห้องที่ต้องการ โดยเลื่อนผังห้องตามลำดับที่ต้องการ (การเรียงผังห้องจะไม่สามารถเลื่อนผังห้องแบบข้ามชั้นได้) 4.เมื่อทำข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “บันทึกทั้งหมด”

Read More