แก้ไขตั้งค่าค่าปรับ

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก       กดคลิก”ค่าปรับ” กดเลือกห้องที่ต้องการแก้ไข     และกดกำหนดค่าปรับ กรอกราคาค่าปรับที่ต้องการแก้ไข     และกดบันทึก เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่หน้าห้องจะมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

Read More