แก้ไขสัญญาเช่า (เฉพาะห้อง)

1.หมวดผังห้อง และกดเลือกห้องที่ต้องการ 2.เลือกหัวข้อสัญญาเช่า 3.กดปุ่มแก้ไขข้อมูลสัญญา 4.กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข   และกดบันทึกสัญญา 5.หากต้องการแก้ไขข้อมูลในสัญญาเช่า สามารถกดปุ่ม “แก้ไขข้อความสัญญาห้อง…”     `และกดบันทึกและพิมพ์    

Read More