รายงานสรุปย้ายออก

วิธีการดูรายงานสรุปย้ายออก ในหน้าของสรุปรายงานย้ายออก จะเป็นการสรุปยอดเงินที่มีการชำระและคืนค่าประกันของห้องนั้นๆ และสามารถปริ้นใบย้ายออกได้ที่หน้านี้ เลือกหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกย้ายออก สามารถกดพิมพ์ เพื่อปริ้นใบเสร็จออกมาได้  หรือกดดาวน์โหลด Excel

Read More