ค้นหาใบเสร็จ

วิธีการค้นหาเลขที่ที่ใบเสร็จรับเงิน เลือก หมวดหมู่ รายรับ -รายจ่าย เลือก เดือน และวันที่ที่ต้องการค้นหาบิล ในช่องเลขที่ใบเสร็จ  ให้ใส่เลขที่ใบเสร็จลงไป

Read More