แก้ไขตั้งค่า IDหอพัก

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก      กดคลิก”ID หอพัก” กดเปลี่ยนไอดีหอพัก กรอกไอดีหอพักใหม่ที่ช่องสี่เหลี่ยม       และกดยืนยัน

Read More

Horganice ID / IDหอพัก คืออะไร ?

Horganice ID ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างหอพักกับผู้เช่า สำหรับส่งบิลออนไลน์ แจ้งข่าวสาร และแจ้งเรื่องต่างๆ ขั้นตอนการเชื่อมหอพักมีดังต่อไปนี้

Read More

กำหนด ID หอพัก

1.ดูภาพอธิบาย Horganice ID หากเข้าใจแล้วให้ คลิกที่ปุ่มกากบาท (ปิด) 2.คุณสามารถสร้าง Horganice ID ได้ง่ายๆ โดยตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข โดยต้องมีความยาว 5-15 ตัวอักษร และห้ามมีสัญลักษณ์ 3.กรอก Horganice ID ที่คุณต้องการ 4.คลิกปุ่มเริ่มต้นการใช้งาน Horganice

Read More