แก้ไขตั้งค่า IDหอพัก

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก      กดคลิก”ID หอพัก” กดเปลี่ยนไอดีหอพัก กรอกไอดีหอพักใหม่ที่ช่องสี่เหลี่ยม       และกดยืนยัน

Read More

Horganice ID / IDหอพัก คืออะไร ?

Horganice ID ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างหอพักกับผู้เช่า สำหรับส่งบิลออนไลน์ แจ้งข่าวสาร และแจ้งเรื่องต่างๆ ทางผู้เช่าที่ใช้งานแอปพลิเคชั่น Horganice สามารถติดต่อสอบถาม Horganice ID  กับทางหอพักที่พักอาศัยเพื่อเชื่อมระบบได้เลย ขั้นตอนการเชื่อมหอพักมีดังต่อไปนี้ กดปุ่มเชื่อมหอพัก  เลือกเชื่อมหอพักด้วย Horganice ID เลือกห้องและชั้นที่พักอาศัย   จากนั้นรอการตอบรับกลับทางหอพัก

Read More

กำหนด ID หอพัก

1.ดูภาพอธิบาย Horganice ID หากเข้าใจแล้วให้ คลิกที่ปุ่มกากบาท (ปิด) 2.คุณสามารถสร้าง Horganice ID ได้ง่ายๆ โดยตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข โดยต้องมีความยาว 5-15 ตัวอักษร และห้ามมีสัญลักษณ์ 3.กรอก Horganice ID ที่คุณต้องการ 4.คลิกปุ่มเริ่มต้นการใช้งาน Horganice

Read More