1. กดเข้าหมวดพัสดุ
  2. กดปุ่ม ” พัสดุค้างนำจ่าย “
  3. เลือกพัสดุที่ต้องการ

4. ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และกดปุ่ม ” นำจ่ายพัสดุ ”

5. เลือกผู้รับพัสดุ จากนั้นกดปุ่ม ” นำจ่ายพัสดุ ”

6. เมื่อกดทำรายการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลไปโชว์ที่ปุ่ม ” พัสดุนำจ่ายแล้ว “