1. กดเข้าหมวดพัสดุ

2. กดปุ่ม ” นำจ่ายพัสดุ “

3. กดเข้าห้องที่ต้องการนำจ่ายพัสดุ

4. กดเลือกรายการที่ต้องการ หรือกดนำจ่ายทั้งหมด

5. กดปุ่ม ” นำจ่ายพัสดุ “

6. ให้ทางผู้เช่าเซ็นรับพัสดุ และกดบันทึก

7. รายการพัสดุที่นำจ่ายแล้ว จะไปอยู่ในกลุ่ม ” นำจ่ายแล้ว ”