1. กดเข้าหมวดพัสดุ

2. กดปุ่ม ” เพิ่มพัสดุ “

3. กรอกรายละเอียดเลขพัสดุหรือสแกนบาร์โค้ด และกรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม ” บันทึก “

4. ข้อมูลที่กรอกลงในระบบจะไปอยู่ที่กุล่ม ” ค้างนำจ่าย ”