ตั้งค่าIDหอพัก

เข้าที่หมวดตั้งค่า กดคลิก “IDหอพัก” กด “กำหนดIDหอพัก” ตั้งค่าIDหอพักให้เรียบร้อย     และกดยืนยัน

Read More

ตั้งค่าค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบอัตโนมัติ)

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก    และกดคลิก “ค่าปรับ” กรอกข้อมูลวันที่ทำบิลค่าเช่า   และวันที่สิ้นสุดรับชำระเงิน    จากนั้นกดบันทึกข้อมูล กดเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า   และกดกำหนดค่าปรับ ใส่ราคาค่าปรับ    และกดบันทึก เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย   ราคาจะปรากฏค่าปรับที่ตั้งค่าเอาไว้ให้   *** การตั้งค่า ค่าปรับนี้จะขึ้นค่าปรับในบิลค่าเช่าให้อัตโนมัติ  แต่จะไม่ปรากฏในบิลนั้นทันที จะขึ้นให้ในเดือนถัดไป ***                                                                      […]

Read More

ตั้งค่าหัวบิล/รูปแบบนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

วิธีการตั้งค่าหัวบิล เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก กดปุ่ม  “บิล” (แถบสีฟ้า) เลือกประเภทธุรกิจ  และกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย กดบันทึก

Read More

ตั้งค่าข้อความท้ายบิล

วิธีการตั้งค่าข้อความท้ายบิล สามารถทำได้ทั้ง ข้อความท้ายใบเสร็จ ข้อความท้ายใบประกัน ซึ่งในส่วนของการตั้งค่านี้ จะเป็นการตั้งค่าทุกๆใบเสร็จของทุกห้อง เป็นการตั้งค่าทั้งหมดของหอพัก เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกบิล เลื่อนลงมาด้านล่าง สามารถกรอกข้อความท้ายใบแจ้งหนี้   จากนั้นกดบันทึก ค่าข้

Read More

ตั้งค่าสัญญาเช่า

วิธีการตั้งค่าสัญญาเช่า เป็นการตั้งค่าสัญญาเบื้องต้นเพื่อใช้กับห้องต่างๆ  สำหรับหอพักที่ต้องการจะใช้สัญญาเช่าของตัวเองสามารถลบข้อความเดิมออก  และพิมพ์ข้อความลงไปเองได้   โดยห้ามก๊อปปี้มาวางได้  เนื่องจากหากทำการก๊อปปี้ข้อความมาวางจะทำให้ตัวหนังสือผิดเพี้ยนได้ เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกสัญญาเช่า                                                                                                […]

Read More

ตั้งค่า ค่าห้อง

วิธีการตั้งค่าค่าห้องรายวันและรายเดือน เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกค่าห้อง เลือกห้องที่ต้องการกำหนดราคา  ซึ่งสามารถตั้งค่าให้ราคาไม่เท่ากันได้ กดกำหนดค่าเช่ารายวัน  หรือรายเดือน

Read More

ตั้งค่า เพิ่มค่าบริการและค่าส่วนลด

วิธีการเพิ่มค่าบริการต่างๆและค่าส่วนลด เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกค่าบริการและส่วนลด เพิ่มค่าบริการ  *ในการเพิ่มข้อมูลนี้จะเป็นการเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน

Read More

การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จรับเงินประกัน

1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก  “บิล”  (แถบสีฟ้า) 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ   ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง     และกดปุ่มบันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎต่อท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง*

Read More