ตั้งค่า การเปิดบริการตรวจสอบสลิปโอนเงินอัตโนมัติ

บริการตรวจสอบโอนเงินอัตโนมัติ คือ ระบบตรวจสอบยอดเงินโอนจาก QR CODE บนสลิปโอนเงิน บริการนี้จะใช้ได้เฉพาะหอพักที่เป็นแพ็กเกจ Professional เท่านั้น การตั้งค่าสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ เข้าที่หมวด ตั้งค่าหอพัก กดคลิก บัญชีธนาคาร 3. กดเปิดบริการตรวจสอบโอนเงินอัตโนมัติ

Read More

ตั้งค่ารูปแบบเอกสาร

รูปแบบเอกสารสำหรับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. รูปแบบปกติ คือ ส่วนของต้นฉบับและส่วนสำเนาจะอยู่ในเอกสาร 1 แผ่น (ด้านบน-ด้านล่าง) 2. รูปแบบพิเศษ คือ ส่วนของต้นฉบับและส่วนสำเนาจะอยู่ในเอกสารคนละแผ่น วิธีการตั้งค่ารูปแบบเอกสาร เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก และกดบิล 2. สามารถกดเลือกรูปแบบที่ต้องการ และกดบันทึก

Read More

ตั้งค่ารายการทรัพย์สิน

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก   และกดรายการทรัพย์สิน 2. กดจัดการทรัพย์สิน 3. กรอกชื่อรายการทรัพย์ที่ต้องการ     จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม 4. กดเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า    จากนั้นกดปุ่มกำหนดทรัพย์สิน 5. กดเพิ่มรายการทรัพย์สินตามที่ต้องการ 1. กดปุ่มเพิ่ม 2. กดเลือกรายการทรัพย์สินที่ต้องการ 3. กรอกราคาที่ต้องการ 6. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ม  “บันทึก”  ได้เลย 7. หลังจากตั้งค่ารายการทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว   ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ตามรูปดังนี้

Read More

ตั้งค่าIDหอพัก

เข้าที่หมวดตั้งค่า กดคลิก “IDหอพัก” กด “กำหนดIDหอพัก” ตั้งค่าIDหอพักให้เรียบร้อย     และกดยืนยัน

Read More

ตั้งค่าค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบอัตโนมัติ)

ค่าตั้งค่า ค่าปรับในระบบมี 2 แบบ แบบที่ 1 แบบอัตราคงที่ หมายถึง การตั้งค่าค่าปรับที่คิดเป็นรายวันตามราคาที่หอพักกำหนด ตัวอย่างเช่น คิดค่าปรับวันละ 50 บาท หากผู้เช่าชำระล่าช้าเกินมา 15 วัน จะเป็น 15(วัน) x 50 = 750 บาท แบบที่ 2 แบบอัตราก้าวหน้า หมายถึง การตั้งค่าค่าปรับที่กำหนดคิดราคาตามระยะเวลาที่ผู้เช่าชำระล่าช้า ตัวอย่างเช่น ชำระล่าช้าเกินตั้งแต่วันที่ 1 – 5 วัน คิดค่าปรับวันละ 20 บาท ชำระล่าช้าเกินตั้งแต่วันที่ 6 – 10 วัน คิดค่าปรับวันละ 50 บาท กรณีหากผู้เช่าชำระล่าช้าเกินมา 8 วัน ระบบจะคำนวณวันที่ 1 – 5 วัน คิดค่าปรับวันละ 20 […]

Read More

ตั้งค่าหัวบิล/รูปแบบนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

วิธีการตั้งค่าหัวบิล เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก กดปุ่ม  “บิล” (แถบสีฟ้า) เลือกประเภทธุรกิจ  และกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย กดบันทึก

Read More

ตั้งค่าข้อความท้ายบิล

วิธีการตั้งค่าข้อความท้ายบิล สามารถทำได้ทั้ง ข้อความท้ายใบเสร็จ ข้อความท้ายใบประกัน ซึ่งในส่วนของการตั้งค่านี้ จะเป็นการตั้งค่าทุกๆใบเสร็จของทุกห้อง เป็นการตั้งค่าทั้งหมดของหอพัก เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกบิล เลื่อนลงมาด้านล่าง สามารถกรอกข้อความท้ายใบแจ้งหนี้   จากนั้นกดบันทึก ค่าข้

Read More

ตั้งค่าสัญญาเช่า และวิธีใส่ลายเซ็นในสัญญา

วิธีการตั้งค่าสัญญาเช่า เป็นการตั้งค่าสัญญาเช่าใน Template ของระบบ  เพื่อนำไปใช้กับผู้เช่าในห้องพักต่างๆ  สำหรับหอพักที่ต้องการจะใช้สัญญาเช่าของตัวเองสามารถลบข้อความเดิมออก  และพิมพ์ข้อความหรือก็อปปี้สัญญาเช่าลงใน Template ของระบบเองได้  อีกทั้งยังสามารถใช้กับรูปแบบสัญญาที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ( สำหรับการตั้งค่าสัญญาเช่ากรณีมากกว่า 1 Template ขึ้นไป และการตั้งค่าลายเซ็นกรณีทำสัญญาออนไลน์ จะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจ Professional เท่านั้น ) เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกสัญญาเช่า  กด ” เพิ่ม Template ”                                                          […]

Read More

ตั้งค่า ค่าห้อง

วิธีการตั้งค่าค่าห้องรายวันและรายเดือน เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกค่าห้อง เลือกห้องที่ต้องการกำหนดราคา  ซึ่งสามารถตั้งค่าให้ราคาไม่เท่ากันได้ กดกำหนดค่าเช่ารายวัน  หรือรายเดือน

Read More