การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จรับเงินประกัน

1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก  “บิล”  (แถบสีฟ้า) 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ   ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง     และกดปุ่มบันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎต่อท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง*

Read More

การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จแรกเข้า

1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก  “บิล”  (แถบสีฟ้า) 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ   ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงท้ายใบเสร็จแรกเข้าทุกครั้ง      และกดปุ่มบันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎต่อท้ายใบเสร็จแรกเข้าทุกครั้ง*

Read More

การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จการจอง

1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก  “บิล”  (แถบสีฟ้า) 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ    ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงในท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง      และกดปุ่มบันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎต่อท้ายใบเสร็จการจองทุกครั้ง*

Read More

การตั้งค่าข้อความท้ายใบแจ้งหนี้

1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก  “บิล”  (แถบสีฟ้า) 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ   ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงในท้ายใบเสร็จการจองทุกครั้ง    และกดปุ่มบันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎต่อท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง*

Read More

การตั้งค่าแบบฟอร์มสัญญาเช่า

1.เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก 2.กดคลิก   “สัญญาเช่า” *** แบบฟอร์มนี้ จะเป็นแบบฟอร์มกลางของทางระบบHorganice ***  หากต้องการแก้ไข   สามารถนำเมาส์ไปวาง   และทำการแก้ไขข้อความได้เลย 1.1 หากต้องการเพิ่ม  หรือลบ  สามารถทำได้เลย 1.2 หากต้องการลบกล่องข้อความ   ให้นำเมาส์ไปวาง แล้วกดลบ 1.3 หากต้องการเพิ่มกล่องข้อความ   ให้นำเมาส์ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ   และกดเลือกกล่องข้อความที่ด้านบน 3.เมื่อเป็นไปยังความต้องการ และครบถ้วนแล้ว ให้กดบันทึก 

Read More

ตั้งค่า ค่าน้ำ/ค่าไฟ

1.เข้าหมวด ตั้งค่าหอพัก 2.คลิกปุ่ม ค่าน้ำ ค่าไฟ 3.เลือกห้องพักที่ต้องการกำหนด 4.เลือกว่าต้องการแก้ไข การคำนวณค่าน้ำ/ค่าไฟ 5.เลือกรูปแบบการคำนวณค่าน้ำประปาของหอพักที่คุณใช้ คลิกปุ่มดูตัวอย่างการคำนวณ 6.อ่านตัวอย่างการคำนวน หากหอพักคุณคิดค่าน้ำแบบนี้ คลิกปุ่ม เลือกวิธีนี้ 7.กรอกข้อมูลค่าน้ำให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน

Read More

ตั้งค่าผังห้อง (เพิ่มห้อง/เพิ่มชั้น/ลบห้องพัก/เรียงผังห้อง)

การเพิ่มห้องพัก เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก     จากนั้นกดคลิก”ผังห้อง” 1.เลือกชั้นที่ต้องการเพิ่มห้อง  คลิกปุ่ม เพิ่มห้อง ระบบจะทำการเพิ่มห้องพักในชั้นนั้น โดยอัตโนมัติ (สามารถกรอกแก้ไขชื่อห้องที่ทำการเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้ได้) 2.หากแก้ไขเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม บันทึกทั้งหมด   การเพิ่มชั้น 1.กดปุ่ม +เพิ่มชั้น  จากนั้นทำการกดเพื่อห้องในขั้นที่พึ่งสร้างใหม่เมื่อสักครู่ 2.หากทำเพิ่มห้อง  และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึกทั้งหมด   การลบห้อง 1.เลือกห้องที่ต้องการลบ   จากนั้นคลิกปุ่ม ลบ ทางด้านขวามือ ระบบจะทำการลบห้องโดยอัตโนมัติ 2.หากทำการลบเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม บันทึกทั้งหมด เรียงผังห้อง 1.กดปุ่ม “เปิด” เพื่อทำการแก้ไขผังห้อง 2.กดห้องที่ต้องการ โดยเลื่อนผังห้องตามลำดับที่ต้องการ (การเรียงผังห้องจะไม่สามารถเลื่อนผังห้องแบบข้ามชั้นได้) 3.เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึกทั้งหมด”

Read More

ตั้งค่า เพิ่มค่าบริการและส่วนลด (ทุกเดือน)

ในกรณีที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด โดยที่ยังไม่ได้ส่งบิลถึงผู้เช่าสามารถเพิ่มค่าบริการและส่วนลดได้ดังต่อไปนี้ 1.เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก 2.จากนั้นคลิกปุ่ม ค่าบริการ ส่วนลด 3.หากต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลดใหม่ให้คลิกที่เครื่องหมาย + 4.จากนั้นกรอกชื่อบริการ หรือชื่อส่วนลด จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มค่าบริการ/เพิ่มส่วนลด 5.ต่อมาจะเป็นการกำหนดห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการ/ส่วนลด คลิกเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิกปุ่มกำหนด (ชื่อบริการ/ส่วนลด) ที่มุมล่างของจอ 6.จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด ราคาค่าบริการ/ส่วนลดต่อเดือน เมื่อใส่ราคาเสร็จคลิกปุ่ม บันทึก 7.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างสุด คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น 8.หากต้องการตั้งค่าบริการ/ส่วนลดอื่น ๆ สามารถทำซ้ำตามขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้นได้เลย

Read More

การลบหอพัก

1.เข้าจัดการหอพัก 2.เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก 3.กดคลิกปุ่ม “ข้อมูลหอพัก” 4.เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด   คลิกปุ่ม ลบหอพัก

Read More