ย้ายห้องทำอย่างไร

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องผู้เช่าที่ต้องการ กดย้ายห้อง  กดเลือกห้องว่างที่ต้องการย้ายห้อง กดย้ายห้องพร้อมสัญญาเช่า  หรือ ไม่พร้อมสัญญาเช่า     และกดยืนยัน*** กรณีทำย้ายห้องกลางเดือน   ให้ทำการจดโน๊ตเลขมิเตอร์ค่าน้ำไฟและหน่วยที่ใช้งานห้องเดิมแยกเอาไว้ โดยที่ไม่ต้องทำบิลค่าเช่า   และให้ทำการย้ายห้องเลย   พอสิ้นเดือนที่จะต้องทำบิลค่าเช่าในห้องใหม่ให้ทำการเพิ่มรายการราคามิเตอร์น้ำไฟห้องเดิมเข้าไปด้วย ***                                                                              […]

Read More

แก้ไขข้อมูลผู้เช่า

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องผู้เช่า กดดูข้อมูลผู้เช่า เลื่อนลงมาด้านล่าง   และกดแก้ไข แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย     และกดบันทึกข้อมูล

Read More

ทำสัญญาเช่า/ใบเสร็จเงินประกัน/ใบเสร็จแรกเข้า

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องที่ต้องทำสัญญา กดสัญญาเช่า  > กรอกข้อมูลในสัญญาให้เรียบร้อย    และกดทำสัญญา กดพิมพ์สัญญาเช่าและพิมพ์ใบเสร็จค่าประกัน กรอกใบเสร็จแรกเข้า    และกดชำระเงิน

Read More

ย้ายออกผู้เช่าหนีทำอย่างไร

เข้าที่ผังห้อง      กดคลิกห้องผู้เช่าที่ต้องทำย้ายออก กดย้าย  >  และคลิกผู้เช่าหนี ในขั้นตอนที่ 1   ตรวจสอบบิลที่ผู้เช่าค้างชำระ ในขั้นตอนที่ 2  หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม   เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ค่าน้ำ-ค่าไฟ (กรณีค่าน้ำ-ค่าไฟเพิ่มจากบิลล่าสุด) สามารถกรอกได้ในขั้นตอนนี้   และกดบันทึก 5.  ในขั้นตอนที่ 3 กรอกรายการเงินประกัน หากมีเงินประกัน (เช่น เงินประกันห้อง, เงินประกันคีย์การ์ด) กรุณากรอกข้อมูลลงในขั้นตอนนี้      และกดบันทึก ***เวลาที่เข้าไปดูที่หมวดบิล   ห้องที่ย้ายออกแบบผู้เช่าหนีสถานะบิลจะเป็นสีเหลือง หมายถึง บิลหนี้สูญ***

Read More

เพิ่มผู้เช่าทำอย่างไร

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องว่าง คลิกผู้เช่า > กดคลิก +เพิ่มข้อมูลผู้เช่า  กรอกข้อมูลผู้เช่าให้เรียบร้อย       และกดเพิ่มข้อมูลผู้เช่า

Read More

ยกเลิก/แก้ไขการจองรายเดือน

เข้าที่หมวดผังห้อง    กดเข้าห้องที่ทำการจองรายเดือนไว้แล้ว กดชื่อผู้เช่าที่ช่องรายการจองห้อง กดแก้ไขการจอง กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการจอง   หรือ  กดยกเลิกการจอง กรณีที่ต้องการยกเลิกการจองห้อง

Read More

เพิ่มการจองรายเดือน/รายวัน

 เข้าหมวดผังห้อง   เลือกห้องว่าง  กดเพิ่มการจอง   เลือกรายเดือน หรือ รายวัน  กรอกข้อมูลรายละเอียดและใส่ราคา   จากนั้นกดบันทึก

Read More