ฟังก์ชั่นสนใจห้อง

ฟังก์ชั่นสนใจห้อง คือ ใช้ในกรณีที่หากมีผู้เช่าที่สนใจห้องพัก แต่ห้องยังไม่ว่างหรือห้องเต็มและหอพักอยากเก็บข้อมูลในการติดต่อของลูกค้าเอาไว้เพื่อแจ้งรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ทางหอพักสามารถลงรายละเอียดชื่อและข้อมูลติดต่อกลับของลูกค้าในระบบได้ เมื่อหอพักมีห้องว่างระบบสามารถดึงข้อมูลทำเป็นการจองห้องที่ต้องการได้ทันที โดยสามารถใช้งานในแพ็กเกจ Professional วิธีกรอกข้อมูลสนใจห้อง มีขั้นตอนดังนี้ กดผังห้อง กดปุ่ม สนใจห้อง 3. กดเลือกประเภทห้อง รายเดือน หรือ รายวัน 4. กดปุ่ม เพิ่มรายการ 5. กรอกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของลูกค้า 6. กดปุ่ม เพิ่มข้อมูลผู้สนใจ 7. ระบบจะแสดงข้อมูลของลูกค้าตามรายละเอียดที่ทางหอพักกรอกลงในระบบ สามารถกดดูรายละเอียดเพื่อทำการจองห้องในกรณีที่มีห้องว่าง 8. สามารถกดปุ่ม แก้ไข เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กดปุ่ม ไม่รับเพื่อลบรายการนี้ กดปุ่ม รับ เพื่อดึงข้อมูลไปทำจองห้องพักที่ต้องการ

Read More

ตรวจสอบผู้เช่าประวัติเสีย

การตรวจสอบผู้เช่าประวัติเสีย หมายถึง กรณีหากผู้เช่าเคยพักอาศัยหอพักและมีการใช้งานแอป Horganice ทางหอพักจะมีการทำประเมินประวัติของผู้เช่าตอนย้ายออก โดยเวลาที่นำเบอร์โทรศัพท์มาเพิ่มในระบบ ตัวระบบจะทำการแสดงข้อมูลประวัติเสียของผู้เช่า เพื่อเป็นการคัดกรองผู้เช่าก่อนที่จะเข้าพัก วิธีการตรวจสอบผู้เช่าประวัติเสีย มี 2 วิธี วิธีที่ 1 “เพิ่มข้อมูลผู้เช่า” เข้าที่ผังห้อง กดเข้าห้องว่าง 3. กดปุ่ม ทางหอพักกรอกข้อมูล 4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้เช่า ( ที่ผู้เช่าลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น Horganice ) 5. ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติของผู้เช่าขึ้นมา (กรณีไม่มีพบประวัติผู้เช่า เกิดจากผู้เช่ามีประวัติที่ดี หรือ ไม่มีการใช้งานแอปพลิเคชั่น) วิธีที่ 2 “เพิ่มการจองรายเดือน” เข้าที่ผังห้อง กดเข้าห้องว่าง 3. เพิ่มการจองรายเดือน 4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้เช่า ( ที่ผู้เช่าลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น Horganice )

Read More

วิธีตรวจสอบทรัพย์สินในแต่ละห้อง (ฝั่งหอพักตรวจสอบ)

เข้าที่หมวดผังห้อง      และกดเข้าไปในห้องที่ต้องการ 2.  กดรายการทรัพย์สิน    และตั้งค่าข้อมูลตรงรายการทรัพย์สินที่ต้องการตรวจสอบ 3. จากนั้นทำการตรวจสอบทรัพย์  หรือลงรูปภาพเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้เรียบร้อย   และกดปุ่มบันทึก 4. เมื่อมีการตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว   ที่ชื่อรายการทรัพย์สินจะแสดงสถานะข้อมูลให้ทันที

Read More

วิธีตรวจสอบทรัพย์สินในแต่ละห้อง (ฝั่งผู้เช่าตรวจสอบ)

หลังจากที่มีการเพิ่มข้อมูลผู้เช่า  ทางหอพักสามารถเปิดสิทธิ์ให้ทางผู้เช่าหรือลูกบ้านทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินในห้องพักได้   ดังนี้ เข้าที่หมวดผังห้อง      และกดเข้าไปในห้องที่ต้องการ 2. กดรายการทรัพย์สิน    และกดอนุญาตให้ผู้เช่ามีสิทธิ์แก้ไขรายการทรัพย์สินได้ 3.  ทางผู้เช่าสามารถเปิดเข้าไปในแอปของผู้เช่า   และกดที่ปุ่มหอพักของฉัน  >   จากนั้นกดเข้าไปในตึกหอพัก 4. กดปุ่มตรวจสอบทรัพย์สิน 5. กดเข้าไปในรายการที่ต้องการตรวจสอบ    และทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย  >  จากนั้นกดบันทึก   6. เมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว    สามารถกดปุ่ม “ส่งข้อมูลการตรวจสอบไปยังหอพัก” 7.  ทางหอพักจะได้รับการแจ้งเตือนในระบบเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่ผุ้เช่าส่งมา   และสามารถดูสถานะชื่อคนตรวจสอบในรายการทรัพย์สินนั้นได้เลย

Read More

ย้ายห้องทำอย่างไร

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องผู้เช่าที่ต้องการ กดย้ายห้อง  กดเลือกห้องว่างที่ต้องการย้ายห้อง กดย้ายห้องพร้อมสัญญาเช่า  หรือ ไม่พร้อมสัญญาเช่า     และกดยืนยัน*** กรณีทำย้ายห้องกลางเดือน   ให้ทำการจดโน๊ตเลขมิเตอร์ค่าน้ำไฟและหน่วยที่ใช้งานห้องเดิมแยกเอาไว้ โดยที่ไม่ต้องทำบิลค่าเช่า   และให้ทำการย้ายห้องเลย   พอสิ้นเดือนที่จะต้องทำบิลค่าเช่าในห้องใหม่ให้ทำการเพิ่มรายการราคามิเตอร์น้ำไฟห้องเดิมเข้าไปด้วย ***                                                               ***กรณีทำย้ายสิ้นเดือน   ให้ทำบิลค่าเช่าเคลียร์ค่าใช้จ่ายห้องเดิมให้เรียบร้อยก่อน   จากนั้นจึงกดย้ายห้อง ***

Read More

แก้ไขข้อมูลผู้เช่า

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องผู้เช่า กดดูข้อมูลผู้เช่า เลื่อนลงมาด้านล่าง   และกดแก้ไข แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย     และกดบันทึกข้อมูล

Read More

ทำสัญญาเช่าออนไลน์/ใบเสร็จเงินประกัน/ใบเสร็จแรกเข้า

วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ เข้าหมวดผังห้อง  >  กดคลิกห้องที่ต้องทำสัญญา กดสัญญาเช่า > กรอกข้อมูลในสัญญาให้เรียบร้อย  >  และกดทำสัญญา หากในกรณีที่ต้องการเลือก Template แบบฟอร์มสัญญาอื่นๆเพิ่มเติมก่อนพิมพ์สัญญาเช่า มีขั้นตอนดังนี้ กดปุ่ม “แก้ไขข้อความสัญญาห้อง…..”   >  เลือก Template   ที่ต้องการ  >  จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและพิมพ์”      ( สำหรับการตั้งค่าสัญญาเช่ากรณีมากกว่า 1 Template ขึ้นไป จะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจ Professional เท่านั้น )           หากต้องการให้ผู้เช่าทำสัญญาออนไลน์ ผู้เช่าจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและเชื่อมหอพักให้เรียบร้อย  จึงจะสามารถกดส่งสัญญาเช่าออนไลน์ได้         4. กดปุ่ม ” + เพิ่มสัญญาออนไลน์ “         […]

Read More

ย้ายออกผู้เช่าหนีทำอย่างไร

เข้าที่ผังห้อง  >   กดคลิกห้องผู้เช่าที่ต้องทำย้ายออก กดย้ายออก  >  และคลิกผู้เช่าหนี ในขั้นตอนที่ 1   ตรวจสอบบิลที่ผู้เช่าค้างชำระ ในขั้นตอนที่ 2  หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่ม   เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ค่าน้ำ-ค่าไฟ (กรณีค่าน้ำ-ค่าไฟเพิ่มจากบิลล่าสุด) สามารถกรอกได้ในขั้นตอนนี้  > และกดบันทึก 5.  ในขั้นตอนที่ 3 กรอกรายการเงินประกัน หากมีเงินประกัน (เช่น เงินประกันห้อง, เงินประกันคีย์การ์ด) กรุณากรอกข้อมูลลงในขั้นตอนนี้  >  พิมพ์ใบย้ายออกผู้เช่าหนี  > กดปุ่มบันทึกยอดเงินทั้งหมดแล้วย้ายออก ***เวลาที่เข้าไปดูที่หมวดบิล   ห้องที่ย้ายออกแบบผู้เช่าหนีสถานะบิลจะเป็นสีเหลือง หมายถึง บิลหนี้สูญ***

Read More

เพิ่มผู้เช่าทำอย่างไร

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องว่าง คลิกผู้เช่า > กดคลิก +เพิ่มข้อมูลผู้เช่า  กรอกข้อมูลผู้เช่าให้เรียบร้อย       และกดเพิ่มข้อมูลผู้เช่า

Read More