วิธีบันทึกนำจ่ายพัสดุ (ผ่านหน้าแอปพลิเคชั่น)

กดเข้าหมวดพัสดุ 2. กดปุ่ม ” นำจ่ายพัสดุ “ 3. กดเข้าห้องที่ต้องการนำจ่ายพัสดุ 4. กดเลือกรายการที่ต้องการ หรือกดนำจ่ายทั้งหมด 5. กดปุ่ม ” นำจ่ายพัสดุ “ 6. ให้ทางผู้เช่าเซ็นรับพัสดุ และกดบันทึก 7. รายการพัสดุที่นำจ่ายแล้ว จะไปอยู่ในกลุ่ม ” นำจ่ายแล้ว ”

Read More

วิธีเพิ่มพัสดุในระบบ (ผ่านหน้าแอปพลิเคชั่น)

กดเข้าหมวดพัสดุ 2. กดปุ่ม ” เพิ่มพัสดุ “ 3. กรอกรายละเอียดเลขพัสดุหรือสแกนบาร์โค้ด และกรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม ” บันทึก “ 4. ข้อมูลที่กรอกลงในระบบจะไปอยู่ที่กุล่ม ” ค้างนำจ่าย ”

Read More

วิธีบันทึกนำจ่ายพัสดุ (ผ่านหน้าเว็บไซต์)

กดเข้าหมวดพัสดุ กดปุ่ม ” พัสดุค้างนำจ่าย “ เลือกพัสดุที่ต้องการ 4. ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และกดปุ่ม ” นำจ่ายพัสดุ ” 5. เลือกผู้รับพัสดุ จากนั้นกดปุ่ม ” นำจ่ายพัสดุ ” 6. เมื่อกดทำรายการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลไปโชว์ที่ปุ่ม ” พัสดุนำจ่ายแล้ว “

Read More

วิธีเพิ่มพัสดุในระบบ (ผ่านหน้าเว็บไซต์)

กดเข้าที่หมวดพัสดุ กดปุ่ม ” + เพิ่มพัสดุ “ 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุ่ม ” บันทึก ” 4. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วข้อมูลพัสดุจะโชว์ที่พัสดุค้างนำจ่าย เพื่อเตรียมนำจ่ายให้ผู้เช่าในหอพัก

Read More