วิธีเพิ่มพัสดุในระบบ (ผ่านหน้าแอปพลิเคชั่น)

กดเข้าหมวดพัสดุ 2. กดปุ่ม ” เพิ่มพัสดุ “ 3. กรอกรายละเอียดเลขพัสดุหรือสแกนบาร์โค้ด และกรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม ” บันทึก “ 4. ข้อมูลที่กรอกลงในระบบจะไปอยู่ที่กุล่ม ” ค้างนำจ่าย ”

Read More

วิธีเพิ่มพัสดุในระบบ (ผ่านหน้าเว็บไซต์)

กดเข้าที่หมวดพัสดุ กดปุ่ม ” + เพิ่มพัสดุ “ 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุ่ม ” บันทึก ” 4. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วข้อมูลพัสดุจะโชว์ที่พัสดุค้างนำจ่าย เพื่อเตรียมนำจ่ายให้ผู้เช่าในหอพัก

Read More